Ksawery Tyzo

Sekretarz redakcji. Na YouTube widz, a kiedyś twórca. Bloguje nt. nowych technologii w Techmaniak.pl. Prowadzi rubryki w Miesięczniku Nasz Gdańsk oraz Tube News wydawanym przez Wydawnictwo Bauer. Współpracuje i jest młodzieżowym z-cą redaktora naczelnego Europejskiej Młodzieżowej Agencji Informacyjnej pod patronatem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, w ramach której koordynuje działanie miesięcznika młodzieżowego Żywoty Zobojętniałe. Entuzjasta nowych mediów, analizuje zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji i transhumanizmu.

Autor: Ksawery Tyzo

More Posts
To Top